Stromy Oblak Balón Slnko Oblak Oblak Oranžový motýľ Ružový motýľ

Materská škola VláčikĎorocká 4, Nové Zámky

Rušeň Vagón Vagón Vagón Vagón Vagón Vagón Vagón
Tráva s kvetmi

Hlavné menu

Rozvoj v MŠ

Pre rodičov

Zábava s deťmi

Zmluvy a faktúry

Ježkovia

Ježkovia

 • Triedne učiteľky: Bc. VERONIKA MARTINKOVIČOVÁ, Mgr. ALŽBETA HUSÁROVÁ
 • Trieda: 4 - 5 ročných detí
 • Počet detí: 24

jezkovia25@gmail.com

Charakteristika triedy:

TLogom našej triedy je JEŽKO. Trieda je situovaná na poschodí, naľavo od riaditeľne. Je útulne a estetický zariadená, vybavená hračkami, edukačnými pomôckami a digitálnou technológiou. Triedu máme rozdelenú na centrá aktivít, v ktorých deti nadobúdajú nové vedomosti, rozvíjajú si svoje zručnosti, schopnosti a návyky rôznymi aktivitami využívajúcimi prvky Montessori pedagogiky. Centrá aktivít sú prispôsobené potrebám detí, spĺňajú edukačné aj estetické požiadavky, sú podnetné pre všestranný a harmonický rozvoj detí s prihliadnutím na ich individualitu a vývinové osobitosti.

V našej triede je zapísaných 14 dievčat a 10 chlapcov. Každé z 24 detí je dôležité, rešpektované, ľúbené a je dôvodom, prečo sme tu.

Harmonogram denných aktivít:

7.00
- Hry a činnosti podľa výberu detí
- Zdravotné cvičenie

8.50
- Osobná hygiena, stravovanie, stolovanie – desiata
- Vzdelávacie aktivity
- Pobyt vonku

11.50
- Osobná hygiena, stravovanie, stolovanie – obed
- Odpočinok

14.25
- Osobná hygiena, stravovanie, stolovanie – olovrant
- Hry a činnosti podľa výberu detí
- Vzdelávacie aktivity

Plán práce triedneho učiteľa:

Je súčasťou pedagogickej dokumentácie, je k nahliadnutiu v triede Ježkov.

Triedne aktivity:

 • Tekvicové strašidielka
 • Deň materských škôl - Zdravý deň v MŠ
 • Vianočná besiedka a vianočné posedenie
 • Maškarný ples
 • Besiedka ku Dňu matiek
 • Mliečny deň
 • Deň rodiny
 • Výlet s rodičmi