Stromy Oblak Balón Slnko Oblak Oblak Oranžový motýľ Ružový motýľ

Materská škola VláčikĎorocká 4, Nové Zámky

Rušeň Vagón Vagón Vagón Vagón Vagón Vagón Vagón
Tráva s kvetmi

Hlavné menu

Rozvoj v MŠ

Pre rodičov

Zábava s deťmi

Zmluvy a faktúry

Včielky

Včielky

  • Triedne učiteľky: MARTINA ALGAYEROVÁ, Bc. NIKOLA DUCHOŇOVÁ
  • Trieda: 5 - 6 ročných detí
  • Počet detí: 25

vcielkydorocka@gmail.com

Charakteristika triedy:

Aj v našej triede to tak stále bzučí. Našu triedu – triedu Včielok navštevuje 25 detí vo veku 5 - 6 rokov. Okrem hrania sa, ktoré je veľmi dôležité pre ich zdravý vývoj, Včielky rady kreslia, ešte radšej maľujú, cvičia a tancujú, vzdelávajú sa na počítači, kde riešia zložité úlohy. Včielky si rady zacvičia v telocvični. Každý deň sa tešia na pobyt vonku na školskom dvore v každom ročnom období. Pred popoludňajším odpočinkom sa prenesú do ríše rozprávok a držia palce dobrým hrdinom v boji proti ježibabám, drakom a iným zlým stvoreniam. A po olovrante už čakajú na náruč svojich mamičiek a oteckov.

Harmonogram denných aktivít:

7.00
- Hry a činnosti podľa výberu detí
- Zdravotné cvičenie

9.05
- Osobná hygiena, Stolovanie, Stravovanie
- Vzdelávacie aktivity
- Pobyt vonku

12.10
- Osobná hygiena, Stolovanie, Stravovanie
- Odpočinok

14.10
- Osobná hygiena, Stolovanie, Stravovanie
- Hry a činnosti podľa výberu detí
- Vzdelávacie aktivity
- Krúžková činnosť

Plán práce triedneho učiteľa:

Je súčasťou pedagogickej dokumentácie, je k nahliadnutiu v triede Včielok.