Stromy Oblak Balón Slnko Oblak Oblak Oranžový motýľ Ružový motýľ

Materská škola VláčikĎorocká 4, Nové Zámky

Rušeň Vagón Vagón Vagón Vagón Vagón Vagón Vagón
Tráva s kvetmi

Hlavné menu

Rozvoj v MŠ

Pre rodičov

Zábava s deťmi

Zmluvy a faktúry

Školská rada a Rada RZ

ŠKOLSKÁ RADA

Predseda: Mgr. Marcela Jančová - zástupca nepedagogických zamestnancov

Členovia:

Zástupcovia rodičov:

 • Mgr. Zuzana Hoffmannová
 • Ing. Klaudia Raffaj Hypschová
 • Mgr. Martina Kubičková
 • Kristína Poláková

Zástupcovia pedagogických zamestnancov:

 • Mgr. Alžbeta Husárová
 • Erika Dékányová (podpredseda)

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

 • JUDr. Jaromír Valent
 • Mgr. Štefan Danis
 • PaedDr. Anna Kijaček Rošková
 • MUDr. Silvester Demo

RADA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

Predseda: Ing. Henrieta Godány Vassová (tr. Lienok)

Pokladník: Bc. Veronika Martinkovičová (tr. Ježkovia)

Revízna komisia: Alžbeta Zrebná (tr. Mackovia)

Členovia:

 • Martina Štefánková (tr. Krtkovia)
 • Ing. Lucia Langerová (tr. Zajkovia)
 • Martina Tóthová (tr. Včielok)
 • Darina Belická (tr. Sloníkovia)