Stromy Oblak Balón Slnko Oblak Oblak Oranžový motýľ Ružový motýľ

Materská škola VláčikĎorocká 4, Nové Zámky

Rušeň Vagón Vagón Vagón Vagón Vagón Vagón Vagón
Tráva s kvetmi

Hlavné menu

Rozvoj v MŠ

Pre rodičov

Zábava s deťmi

Zmluvy a faktúry

Koncepčný zámer rozvoja MŠ

Koncepčný zámer rozvoja materskej školy na roky 2022 - 2026 v plnom znení je k nahliadnutiu v materskej škole.