Stromy Oblak Balón Slnko Oblak Oblak Oranžový motýľ Ružový motýľ

Materská škola VláčikĎorocká 4, Nové Zámky

Rušeň Vagón Vagón Vagón Vagón Vagón Vagón Vagón
Tráva s kvetmi

Hlavné menu

Rozvoj v MŠ

Pre rodičov

Zábava s deťmi

Zmluvy a faktúry

Databáza uchádzačov o zamestnanie

Materská škola nemá žiadne voľné pracovné miesta. Prijaté žiadosti budú skartované, nezakladáme databázu uchádzačov. Ak nám zasielate žiadosť o prijatie do pracovného pomeru a požadujete, aby sme Vaše osobné údaje evidovali v našej databáze uchádzačov o zamestnanie pre prípad uvoľnenia pracovného miesta, môžete tak urobiť len ak nám zašlete súhlas so spracovním osobných údajov na našom tlačive.