Stromy Oblak Balón Slnko Oblak Oblak Oranžový motýľ Ružový motýľ

Materská škola VláčikĎorocká 4, Nové Zámky

Rušeň Vagón Vagón Vagón Vagón Vagón Vagón Vagón
Tráva s kvetmi

Hlavné menu

Rozvoj v MŠ

Pre rodičov

Zábava s deťmi

Zmluvy a faktúry

Darujte 2% z dane

Prosíme všetkých rodičov, aby nám prispeli 2% z daní a tým nám finančne pomohli pri zveľaďovaní školského ihriska na školskom dvore a priestorov MŠ.

Tlačivá sú:

  • na nástenkách,
  • u triednych učiteliek,
  • na web stránke MŠ (www.msvlacik.sk)

Tlačivo na stiahnutie

Po vyplnení je potrebné tlačivá: Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa - odovzdať na Daňový úrad, alebo ich prinesiete späť do MŠ, odkiaľ sa potom hromadne odovzdajú. Za príspevky Vám ďakujeme.

Darujte 2% z dane